σύνδεση

Εγγραφή νέου μέλους του ESSENS Club

Εισάγετε όλα τα εξής βασικά στοιχεία. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας μπορείτε να ρυθμίσετε κι άλλες λεπτομέρειες.

Αυτή η αίτηση αφορά την εγγραφή νέου μέλους στο ESSENS Club, δεν εξυπηρετεί την απόκτηση των στοιχείων πρόσβασης.

Ο χορηγός σας:
ID του χορηγού:
Εισάγετε τον αριθμό μέλους του χορηγού.
Ο αιτών:
Επώνυμο: εισάγετε
Εισάγετε το επώνυμό σας.
Όνομα: εισάγετε
Εισάγετε το όνομά σας.
Τίτλος:
Εισάγετε τον τίτλο σας.
Ημερομηνία γέννησης:. . εισάγετε
Εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας σε μορφή ημέρα. μήνας. έτος.
Α.Δ.Τ. / διαβατηρίου:
Εισάγετε τον Α.Δ.Τ. (αρ. διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς).
Στοιχεία επιχείρησης:
Α.Φ.Μ.:
Εισάγετε το Α.Φ.Μ.
Διεύθυνση:
Διεύθυνση: / εισάγετε
Εισάγετε την οδό, τον αριθμό.
Πόλη: εισάγετε
Εισάγετε την πόλη.
Τ.Κ.: εισάγετε
Εισάγετε τον Τ.Κ..
Χώρα:
Εισάγετε την χώρα.
Διεύθυνση αποστολής:

Ακυρώστε την επιλογή, εάν θέλετε να εισάγετε διαφορετική διεύθυνση αποστολής.
Διεύθυνση: /
Εισάγετε την οδό, τον αριθμό.
Πόλη:
Εισάγετε την πόλη.
Τ.Κ.:
Εισάγετε τον Τ.Κ.
Χώρα:
Εισάγετε την χώρα.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Αριθμός κινητού τηλ.: εισάγετε
Εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Σταθερό τηλέφωνο:
Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου – σταθερό τηλέφωνο.
E-mail: εισάγετε
Εισάγετε το e-mail (απαραίτητο για την επιβεβαίωση της εγγραφής!).
Άλλες επιλογές:

Χωρίς την έκφραση συναίνεσης όσον αφορά τους Γενικούς όρους συμμετοχής μέλους στο ESSENS Club, η εγγραφή σας δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

Χωρίς την έκφραση συναίνεσης με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εγγραφή σας δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

.

Ο χορηγός σας ή το upline θα είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μαζί σας.
Napište číslo 100 (slovy):Με την εγγραφή συμφωνείτε με τους Γενικούς όρους συμμετοχής μέλους στο ESSENS Club.


Copyright © 2011 ESSENS WORLD / Design by ligatura / Aplication by Float.cz