Απορρυπαντικό Ρούχων-Μαύρα

25,20 €

Περιεχόμενο 1 l


Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Κατηγορία: Home Clean

835
Απορρυπαντικό Ρούχων-Λευκά

25,20 €

Διαθέσιμο
Αντλία Δοσομετρητής

2,30 €

ΔιαθέσιμοΑπορρυπαντικό Ρούχων-Μαύρα

Περιεχομενο¨1L Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό γ ια μαύρα κ αι σκ ούρα υ φάσματα. Διατηρεί τα χρώματα πλούσια και τα προστατεύει από το ξεθώριασμα. Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις θερμοκρασίες. Η ειδική φόρμουλα απομακρύνει αποτελεσματικά τους λεκέδες, ακόμη και σε πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Διαλύεται εύκολα και ξεπλένεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Χρήση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του υφάσματος. Πλύσιμο στο πλυντήριο:Συνιστάται για πλύσιμο σε θερμοκρασίες νερού μεταξύ 15 - 60 °C. Συνιστώμενη δοσολογία για 4-5 kg ρούχων:Ελαφρώς λερωμένα ρούχα - 20 ml / λερωμένα ρούχα - 30 ml / πολύ λερωμένα ρούχα - 40 ml. Πλύσιμο στο χέρι: προσθέστε 5 ml ESSENS Home Clean Detergent Black σε 10 λίτρα νερού, πλύνετε τα ρούχα και ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. Προειδοποίηση: H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H412: Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιδράσεις. Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε π ερίπτωση κ ατάποσης κ αλέστε α μέσως τ ο Κ ΕΝΤΡΟ Δ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή Γ ΙΑΤΡΟ α ν αισθάνεστε αδιαθεσία. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος πλύνετε με άφθονο νερό και καλέστε αμέσως το γιατρό. Αποθήκευση: Α ποθηκεύεται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 5 - 35 °C. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

    Συστατικά: >30% Μη Ιονικό Επιφανειοδραστικό, 5-15% Σαπούνι, Αιθανόλη, Υδροξείδιο Καλίου, Ένζυμο και Άρωμα.