Καθαριστικό Γενικής Χρήσης

11,60 €

Περιεχόμενο 1 l


Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Κατηγορία: Home Clean

3.914

Καθαριστικό Γενικής Χρήσης

Περιεχομενο:1L Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων με μέγιστη ικανότητα καθαρισμού και ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας. Βιοδιασπώμενο. Αφαιρεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες που πλένονται όπως το ξύλο, την πέτρα, τις συνθετικό και το λαμινέ χωρίς να αφήνει ίχνη.
Χρήση: Για τον καθαρισμό με ψεκασμό, ρίξτε 50 ml ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner μέσα στη φιάλη αραίωσης ESSENS Home Clean και συμπληρώστε με νερό. Για έναν τυπικό καθαρισμό, προσθέστε 30 ml καθαριστικού πολλαπλών χρήσεων ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner σε 5 λίτρα νερού. Πλύνετε την βρώμικη επιφάνεια και στεγνώστε εάν είναι απαραίτητο.

Προειδοποίηση: H315:Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318:Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος πλύνετε με άφθονο νερό. ε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 5 - 35 °C. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Συστατικά: 5 - 15% Ανιονικό Επιφανειοδραστικό, <5% Μη Ιονικό Επιφανειοδραστικό, Συντηρητικό και Άρωμα .

    Συστατικά: <5 - 15% ανιονικό επιφανειοδραστικό, <5% μη ιονικό επιφανειοδραστικό, συντηρητικό και Άρωμα.