Καθαριστικό Για Tα Τζάμια

8,00 €

Περιεχόμενο 1 l


Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Κατηγορία: Home Clean

1.618

Καθαριστικό Για Tα ΤζάμιαΠεριεχομενο:1L

Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό για τα τζάμια με μέγιστη ικανότητα καθαρισμού.

Βιοδιασπώμενο.

Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους γυαλιού και τις λαμπερές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων και των καθρεπτών. Επιτυγχάνει μια λάμψη που ακτινοβολεί.

Χρήση: ρίξτε 125 ml ESSENS Home Clean Glass Cleaner μέσα στην ESSENS Home Clean φιάλη αραιώσεως και συμπληρώστε με νερό.Ψεκάστε σε μια επιφάνεια γυαλιού και σκουπίστε. Δεν χρειάζεταινα το ξεπλύνετε.

Προειδοποίηση:

H319:
Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός

ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 5 - 35 °C.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Συστατικά: <5% Μη Ιονικό Επιφανειοδραστικό, 5 - 10% Ισοπροπυλική Αλκοόλη, Άρωμα.

    Συστατικά: <5% μη ιονικό τασιενεργό, 5 - 15% ισοπροπυλική αλκοόλη, άρωμα.